Visie

Het document achter onderstaande link bevat een persoonlijke visie op het mediawijsheidbeleid van de Juridische Hogeschool.

Visie mediabeleid