Nieuws

Nieuwe editie Amsterdam Calling

7 september 2019 – 2020 wordt een prachtig songfestivaljaar. In Rotterdam vindt op 12, 14 en 16 mei het 65ste Eurovisie Songfestival plaats en in Amsterdam organiseert OGAE NL op vrijdag 3 april opnieuw het jaarlijkse fanfeest Amsterdam Calling. Net zoals de afgelopen jaren vindt dat weer plaats in de Melkweg, ditmaal in The Max, de grote zaal. Bovendien is er de volgende dag, zaterdag 4 april, ook weer een nieuwe aflevering van Eurovision in Concert in AFAS. Kortom: een niet te missen weekend!

Informatie over line up en tickets volgt snel via deze site, de OGAE NL- Facebookpagina en via Amsterdam Calling.

flyerAC2020


OGAE NL feliciteert Rotterdam!

rotterdam3

Explosieve groei fanclub: Songfestival leeft in Nederland

30 augustus 2019 – OGAE NL, dé Songfestivalfanclub van Nederland, feliciteert Rotterdam van harte met de uitverkiezing tot gaststad van het Eurovisie Songfestival 2020 en is ervan overtuigd dat dit nog maar het begin is van een spannende, hectische en uitdagende periode op weg naar een uniek en gastvrij evenement. De fanclub maakt zelf ook een turbulente tijd door: sinds de overwinning van Duncan Laurence is het ledental verdrievoudigd.

rotterdam

‘De explosieve groei van de fanclub toont aan dat het Songfestival volop leeft in Nederland’, zegt bestuurslid Erik Bolks, die overuren maakt om de nog altijd toenemende ledentoestroom bij te houden. ‘We zijn van 400 naar ruim 1200 leden gegroeid. En dat is nog niet alles. Voorzitter René de Beer legt uit: ‘Net als Rotterdam is ook OGAE NL al enige tijd druk bezig met een gedegen voorbereiding op goed gastheerschap in mei 2020. Gedurende de hele songfestivalweek geeft de fanclub invulling aan het bomvolle programma van de ontmoetingsplaats voor duizenden Europese fans: het EuroFanCafé, al dan niet gecombineerd met de EuroClub, waar de verschillende deelnemende delegaties zijn te vinden.’ OGAE NL wéét hoe een feestje te organiseren voor de internationale doelgroep van Eurovisiefans. Dat bewijst de club jaarlijks met het event Amsterdam Calling in de hoofdstedelijke Melkweg.

De Nederlandse fanclub onderhoudt (via het overkoepelende OGAE International) een nauwe samenwerking met zowel de European Broadcasting Union (EBU). ‘De EBU ziet OGAE als een belangrijke partner bij de communicatie met fans. Bijvoorbeeld bij de distributie van festivaltickets aan de ware liefhebbers. Maar ook als nationale gastheer voor de duizenden bezoekende fans uit heel Europa’, aldus Bolks, die zelf onder andere meegewerkt heeft aan de EuroClub in Stockholm, Kyiv en Lissabon. ‘Daarnaast houden we contact met het productieteam van NPO/AVROTROS en zijn we in een vroeg stadium al uitgenodigd door de kandidaatsteden’.

De contacten met de organisatie in Rotterdam hebben voor de fanclub duidelijk gemaakt dat de stad een fantastisch festival zal neerzetten. ‘OGAE NL zal er op haar beurt  alles aan doen om te zorgen voor een onvergetelijke fanbeleving’, zegt De Beer. ‘We kijken dan ook uit naar een vruchtbare samenwerking en een onvergetelijke festivaleditie. Het wordt een druk, maar superleuk jaar.’

 


Invulling fanprogramma 2020

2 september 2019 – Behalve gesprekken met professionele partners, zoals hierboven genoemd, werken we zelf ook al enige tijd aan een raamwerk van het programma dat we straks in Rotterdam willen neerzetten in het Eurofancafé en/of de Euroclub. De bedoeling is dat we dit fanprogramma eind oktober in concept klaar hebben. Daarna willen we dat concept presenteren aan relevante betrokkenen en dat zijn natuurlijk vooral de fans zelf. Zij kunnen dan reageren op ons conceptplan en het mogelijk aanscherpen of aanvullen. We doen dat tijdens een brainstormsessie die vooralsnog is gepland op zaterdag 2 november a.s., op een nader te bepalen locatie in of rond Rotterdam. Wil je meedenken, blokkeer die datum dan in je agenda. In de volgende nieuwsbrief volgt meer informatie over locatie en invulling. En denk intussen alvast na over initiatieven in de aanloop naar en tijdens de Songfestivalperiode in mei 2020!


Naar Rotterdam!

rotterdam2

2 september 2019 – De kogel is door de kerk. Voor de 65ste editie van het Eurovisie Songfestival gaan we naar Rotterdam. De twee halve finales zullen plaatsvinden op 12 en 14 mei en de grote finale op zaterdag 16 mei. En met die wetenschap kan OGAE NL een begin maken met de concrete invulling van de randprogrammering tijdens de songfestivalweek. We gaan hierover op korte termijn in gesprek met het songfestivalproductieteam van NPO/NOS/AVROTROS en het projectteam in Rotterdam. Ook zijn er contacten met mogelijke (media)partners waarmee we een samenwerking kunnen aangaan. Het wordt een drukke en spannende periode waarin veel moet gebeuren. Natuurlijk houden we je hier op de hoogte van alle ontwikkelingen!  Wie zich al bezighoudt met een verblijf in Rotterdam heeft vast opgemerkt dat de prijzen van hotelkamers en appartementen in Rotterdam momenteel torenhoog lijken. Ter geruststelling: de ervaring leert dan wanneer mensen uitgeloot worden voor tickets ze hun gereserveerde overnachtingen annuleren en er dus weer veel kamers vrijkomen tegen lagere prijzen.


Dubbele contributie afgeschreven?

2 september 2019 – Na de automatische incassoronde van afgelopen weken stuurden verschillende leden een verontrust of verontwaardigd mailtje dat het contributiebedrag tweemaal was afgeschreven. In de nieuwsbrief van 4 augustus kondigden we dit al aan, maar we leggen het graag nog een keertje uit:  

Is er bij jou 35 Euro afgeschreven? Dan ben je ná december 2018 lid geworden en hebt daarmee voor 2019 nog geen contributie betaald. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot 31 december, maar wordt drie maanden tevoren afgeschreven in verband met de  loting voor songfestivaltickets die plaatsvindt in oktober, omdat je lid moet zijn op het moment van loting en om mee te mogen loten én lid moet zijn in de jaargang van het festival waarvoor geloot wordt. Er is dus in dat geval niet twee keer contributie afgeschreven maar twee jaargangen. Op de omschrijving staat in dat geval ook contributie “20192020”

Mocht er onverhoopt toch ten onrechte teveel contributie zijn afgeschreven, mail dan (alleen voor contributiezaken) even naar ogae.nederland@gmail.com. Dan zorgen we ervoor dat het zo snel mogelijk gecorrigeerd wordt.


OGAE Nederland niet bereikbaar?

2 september 2019 – De OGAE-mailbox is bereikbaar via een tweetal e-mailadressen. Doorgaans hanteren we in onze communicatie het e-mailalias info@ogae.nl. Vorige week ontdekten we dat dit adres geruime tijd buiten werking was. Dat probleem is inmiddels opgelost, maar eventuele mailberichten die hiernaar de afgelopen tijd zijn verzonden zijn terechtgekomen in een parallel universum waartoe we geen toegang hebben. Heb je al enige tijd geen reactie gekregen op een vraag die naar het genoemde mailadres is verstuurd, dan bestaat de kans dat je mail nooit op zijn bestemming is aangekomen. Probeer het dan nog een keertje.


Installatie Cardskipper

2 september 2019 – In vorige nieuwsbrieven deden we steeds een oproep om Cardskipper te installeren. Het aantal leden dat de nieuwe OGAE-app daadwerkelijk had geïnstalleerd bleef nogal achter bij de andere OGAE-clubs. Onze dringende verzoeken hebben effect gehad, want inmiddels zitten we boven het Europese gemiddelde. Dat is maar goed ook, want het aantal leden wordt bij de peiling vastgesteld aan de hand van het aantal geïnstalleerde apps. En dat aantal is in beginsel dan weer bepalend voor het aantal songfestivaltickets dat aan de club wordt toegekend. Indien nodig is Cardskipper ook een handig instrument om snel met alle leden te communiceren. Dat heb je misschien al gemerkt, toen we vorige week het bericht rondstuurden over de keuze van Rotterdam als gaststad. 

Overigens zijn er nog altijd enkele tientallen leden die Cardskipper niet hebben geïnstalleerd. Daarnaast krijgen we vragen van leden die geboortedatum en andere zaken willen wijzigen. Deze zaken leggen we uit in een volgende nieuwsbrief: de prioriteit ligt nu allereerst bij installatie van de app door iedereen!


OGAE NL ook actief op Instagram

2 september 2019 – Voor wie het nog niet had ontdekt: sinds enkele maanden is OGAE NL ook actief op Instagram. We hebben daar niet direct veel ruchtbaarheid aan gegeven, maar zijn er bescheiden mee gestart. Toch leverde dat inmiddels al ruim 300 volgers op, uit binnen- en buitenland. Met een beetje promotie worden dat er ongetwijfeld meer.  Kortom: sluit je aan én zegt het  voort!


J’aime La Vlie komt terug

2 september 2019 – Er komt volgend jaar een vierde editie van het Festival op Vlieland, waarvan OGAE NL aan de wieg heeft gestaan. Houd de Facebookpagina in de gaten voor meer nieuws!


Op weg naar Eurovisie 2020

4 augustus 2019 – In de ontwikkelingen rondom de organisatie van het Eurovisie Songfestival in Nederland zijn de afgelopen weken flinke stappen gezet. NPO en AVROTROS hebben een productieteam samengesteld met veel verantwoordelijkheden en van de vijf steden die een bidbook uitbrachten zijn er nog twee in de race: Rotterdam en Maastricht. Ook OGAE NL heeft niet stilgezeten. We schuiven binnenkort aan tafel met het productieteam en we hebben ook contacten gelegd met beide kandidaat-steden om te kijken hoe we de toekomstige samenwerking kunnen invullen. Daarbij staat ons eigen lijstje van wensen en eisen natuurlijk steeds op de agenda. We houden je hier steeds op de hoogte van de meeste actuele gebeurtenissen. Wordt vervolgd!


Niet vergeten: Cardskipper installeren!

4 augustus 2019 – Zoals we al eerder vermeldden zijn de fysieke OGAE-membershipcards vervangen door een app: Cardskipper. Zo’n ingrijpende operatie, die Europabreed plaatsvindt, verloopt helaas niet altijd zonder slag of stoot. Sommige van onze leden hebben dat zelf moeten constateren. De enorme groei van onze Nederlandse club is ook nog een complicerende factor. De app vervangt niet alleen de plastic pasjes, maar geeft OGAE International ook een duidelijk beeld van het aantal leden van elke club. Dat aantal is weer bepalend voor de toekenning van het aantal songfestivaltickets. Het is dus belangrijk dat iedereen de app ook daadwerkelijk heeft geïnstalleerd.

Leden die al langer lid zijn hebben allemaal een e-mail of sms gehad met instructies om de Cardskipper-app te installeren. Toch heeft nog niet iedereen dat gedaan. Daarom voor deze groep nog een dringende reminder: installeer de app zo snel mogelijk! Kun je de mail niet vinden, kijk dan eens in je map met Ongewenste E-mail.

Nieuwe leden krijgen eveneens een uitnodiging per mail of sms om de app te installeren. Dit kan wat langer duren, omdat er steeds een aantal nieuwe leden wordt verzameld, naar wie de instructie vervolgens wordt gemaild. Ben je pas de afgelopen paar maanden lid geworden, heb dan even geduld. Het komt goed!

van de huidige leden dat nog niet gedaan heeft, wordt met klem gevraagd dat alsnog te doen (OGAE
Voor het installeren van Cardskipper vind je hier een heldere handleiding. Geen smartphone? Je kunt Cardskipper ook installeren op je pc of laptop. Ook daarover lees je alles in de handleiding. Wanneer het downloaden van de Carskipper-app tóch niet lukt, vul dan via onderstaande link het formulier in, zodat we kunnen helpen een en ander op te lossen.
https://forms.gle/g5epamTKgh3YtbFs6


Contributie incasso

6 juli 2019 – Voor 2020 hebben we de contributie gehandhaafd op € 17,50 per persoon. We hebben jaarlijks te maken met mensen die de contributie storneren zonder opgaaf van redenen, maar mogelijk omdat ze niet zijn ingeloot voor festivaltickets. Om herhaling te voorkomen gaan we de contributie voortaan vroeger incasseren, zodat de periode van storneren verstreken is wanneer de ticketverloting plaatsvindt. Deze incasso kun je dus binnenkort verwachten.

Met zo’n vijfhonderd leden is het moeilijk om de financiële administratie beheersbaar te houden. Daarom zal OGAE NL vanaf 2019 de lidmaatschapsgelden uitsluitend nog via automatische incasso innen. Heb je nog géén geen toestemming voor automatische incasso gegeven dan ontvang je per mail het verzoek dit alsnog te doen.


Nieuwe songfestivalevenementen

6 juli 2019 – De belangrijkste van de doelstellingen van OGAE NL is het promoten van het songfestival in Nederland én het verbinden van songfestivalfans. Om dat laatste doel te behalen worden we geholpen door onder andere café Peanuts in Tilburg en café Fame in Amsterdam, waar regelmatig songfestivalfeestjes plaatsvinden. Maar het plan bestaat ook om een feestelijke nieuwjaarsreceptie te organiseren bij de start van het nieuwe songfestivalseizoen, jaarlijks in september. Wil je meewerken aan een dergelijk evenement of heb je zelf ideeën die we met elkaar kunnen uitvoeren? Laat het ons weten en mail naar info@ogae.nl.


Twaalf punten

In de nieuwe rubriek Twaalf punten maken we elke maand kennis met een van de OGAE-leden. Kijk hier wie dat deze maand is. Ook deelnemen? Mail naar info@ogae.nl