Loting festivaltickets 2019

De loting voor de tickets voor het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv in 2019 heeft op 1 december 2018 tijdens een bestuursvergadering van OGAE NL plaatsgevonden. Door dit meer-ogen-principe worden mogelijke fouten voorkomen. Bovendien kunnen we veel slagvaardiger omgaan met de ticketverdeling op het moment dat de tickets in de verkoop gaan.

Hoe werkt het?

In het algemeen geldt nog altijd volgende regel: leden die langer dan een jaar lid zijn hebben een inlootkans die tien maal groter is dan leden die pas in 2018 lid geworden zijn. Hiermee willen we trouwe fans en leden belonen. Aan de loting voor 2019 hebben alle ingeschreven en betalende leden deelgenomen. Aan de hand van een formule in Excel, waarbij de weging van lidmaatschapsjaren is meegenomen, kreeg elk lid een uniek een willekeurig lotingsgetal toegewezen. Na loting zijn de lotingsgetallen vastgesteld en gesorteerd van hoog naar laag. De hoogste getallen hebben straks bij ticketverdeling de eerste keus tussen de verschillende tickets – zitplaats, staanplaats en eventuele golden tickets – zolang de voorraad strekt. Wie uitgeloot is, komt op een reservelijst. Wie zich na loting nog aanmeldt, sluit achter aan.

De loting heeft dus al plaatsgevonden vóórdat het aantal toegekende ticketpakketten bekend is. Ook heeft er nog geen inventarisatie onder de leden plaatsgevonden. Dit laatste is inmiddels in gang gezet. Leden kunnen aangeven óf ze kans willen maken op festivaltickets. Is dat niet het geval, dan worden ze uit de huidige lotingsvolgorde verwijderd. Anderen schuiven dan naar boven. Ook is het dan mogelijk om aan te geven of je samen met iemand wilt loten. Het wel of niet samen loten heeft geen invloed op succeskansen. Er wordt gekeken of je samen inloot óf samen uitloot. Hiervoor geldt dat bij gekoppelde lotgenoten het lotingsgetal geldt van degene met de voornaam die het dichtste bij de A zit. Over de uitkomst en lotingsgetallen wordt zowel voorafgaand aan de ticketinventarisatie als daarna niet gecommuniceerd.

Voor het invullen van de ticketinventarisatie geldt als uiterste deadline donderdag 27 december 2018.